Saturday, July 14, 2012

Volume 70. Number 3/2010

“Legal status of citizens’ participation in the civic society”
Unurtsetseg U., lecturer of the Mongolian Educational University
Although the basic forms of civil participation are legally confirmed in the Constitution of Mongolia but there has been a manifest character of legal provisions on account of incomplete mechanism for their realization.
Because of differences in income, living standard, everyday life’s surroundings and of bureaucracy and neglect of public service, in a word, of deficiency in basic factors of participation, which has to be completed by on authorities side, citizens equal rights and chance have been limited. There has been comparatively high level of such negative human factors as citizens’ outdated political consciousness, unsatisfactory education, weakness and their unequal possibility and potential to use informational resources.

Шинэ толь 2010/3. №70

Иргэний нийгэм дэхь иргэдийн оролцооны эрх зүйн байдал
О.Өнөрцэцэг, МУБИС-ийн багш
Монгол Улсын Үндсэн хуулинд иргэдийн оролцооны хэлбэрүүдийг үндсэнд нь хуульчилан баталгаажуулж өгсөн боловч хуулийн заалтуудыг хэрэгжүүлэх механизм гүйцэд ажиллахгүй байгаагаас тунхагийн шинж давамгайлж байна.
Орлогын ялгаатай байдал, амьжиргааны түвшиний зөрөө, ахуй амьдралын орчны ялгаа, төрийн үйлчилгээний хүнд суртал, үл тоомсорлох хайнга байдал зэрэг хувь хүнээс биш илүү төрийн зүгээс бүрдүүлбэл зохих оролцооны суурь нөхцөл хангалтгүйгээс иргэн бүрийн оролцооны тэгш боломж хязгаарлагдмал байна. Мөн иргэдийн улс төрийн ухамсар хоцронгуй, боловсрол нимгэн, мэдээллийн эх үүсвэр ашиглах боломж, чадавх жигд биш, идэвхигүй байдал зэрэг хувь хүнээс өөрөөс нь зонхилж хамаарсан хүчин зүйлийн сөрөг нөлөө харьцангуй өндөр байна.

Шинэ толь 2010/2, №69

Монгол улсын төрийн захиргааны шинэтгэлийн хандлага, сургамж
Н. Болд. Удирдлагын Академийн багш, (PhD)

Хорьдугаар зуунд Монгол улс асар том өөрчлөлтийг хийж, хөгжил дэвшлийн замналд баттай алхасан эрин байлаа. Эдгээр он жилүүд Монгол улс дөрвөн ч удаа үндсэн хуулиа  баталж, төрт улсаа мандуулан, түмэн олныг хөгжүүлэхэд бүхий л  хүчин чадлаа зарцуулж одоогийн байдалд хүрсэн юм. Ялангуяа 1992 онд баталсан Монгол улсын үндсэн хууль нь дэлхий даяар ёсолсон хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх, ардчилсан төрт улсыг байгуулж, “ ... хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэх...” ариун зорилгыг биелүүлэхээр Монгол түмэн зориг шулууджээ. 
Энэхүү эрхэм зорилгыг биелүүлэхэд ард, нийтийг удирдах, тэдгээрт үйлчлэх шинэ төрийн захиргаа, төрийн албыг байгуулахад өвөг дээдсийн хүнд суртал, хүмүүн төрөлхтний ололт амжилтаас суралцах сорилт бидэнд тулгарч байна.

Volume 68. Number 1/2010

An achievement and lesson of democratic revolution
Bat-Uul E. The Parliament Member

Main peculiarity of this epoch is that Mongolians can accomplish their democratic revolution without a forcing. The Congress of the USA has been enchanted Mongolian people’s revolution without an aggression, and had adopted a resolution that Mongolians had accomplished a revolution which had been an example for the world. Also European Parliament had adopted a resolution with same content. It’s pleasant to keep in mind that they not only had adopted resolutions, but also they had started to support our country which had entered immediately into democratic way. In my opinion, main issue is that the leaders of democratic force had kept to the principle to accomplish a revolution without an aggression.

Шинэ толь 2010/1, №68

Ардчилсан хувьсгалын ололт, сургамж
Э. Бат-Үүл, Улсын Их Хурлын гишүүн

Монголчууд ардчилсан хувьсгалаа хүчирхийлэлгүйгээр хийж чадсан нь энэ үеийн гол онцлог. Монголын ард түмний хүчирхийлэлгүй хувьсгалыг бахдаж АНУ-ын конгрес,дэлхийд үлгэр жишээ болохуйц ардчилсан хувьсгалыг монголчууд хийлээ гэсэн утгатай тогтоол гаргаж байсан. Европын парламент ч мөн ийм утга бүхий тогтоол гаргаж байлаа. Тэд тогтоол гаргаад зогсохгүй ардчиллын зам руу шуурхайлан орсон манай улсыг бодитойгоор дэмжиж эхэлснийг нэхэн санахад таатай байна.
Миний бодоход асуудлын гол нь ардчилсан хүчний удирдагчид хувьсгалыг хүч хэрэглэхгүй хийх зарчмыг тууштай баримталж байв.

Volume 67. Number 4/2009

Social partnership of Mongolian Trade of Union, its tendency
Bulgantsogt Davaagiin, Master of Public Administration, assistant to the minister of agriculture

Soon after democratic revolution of 1990 Mongolian Trade Union defined itself as an independent organization which represents the working masses, set up again  anew relation with the Government and ruling Party and started organizational reform toward democracy and decentralization. According to the Law on Political Parties of 1990 and its amendment the parties and all public organizations (except Trade Unions) can be organized by only territorial signs, and Trade Unions should work in the enterprises, companies and organizations of any types of property.